Exclusief verkrijgbaar bij Westfalen Medical! De 4 LAN-protocollen en IMIS-patiëntenkaarten.

Er zijn specifieke vernevelprotocollen voor zorgprofessionals en patiëntenkaarten die u kunt meegeven aan patiënten. De patiëntenkaarten geven stapsgewijs aan hoe de vernevelaar correct moet worden gebruikt. De protocollen bevatten informatie over de vereiste voorbereiding, gebruik en reiniging.

Vraag het complete pakket bij ons aan via verkoop@westfalenmedical.nl of neem contact op met uw accountmanager.

Hieronder vindt u de instructievideo's van vernevelen thuis en vernevelen in het ziekenhuis, vernevelen met antibiotica thuis en vernevelen met antibiotica in het ziekenhuis, vervolgens de protocollen en patiëntenkaarten als PDF.

Vernevelen thuis

Vernevelen ziekenhuis

Vernevelen met antibiotica thuis

Vernevelen met antibiotica in het ziekenhuis

Download hier de patiëntenkaarten

-Vernevelen thuis
-Vernevelen ziekenhuis
-Vernevelen antibiotica thuis
-Vernevelen antibiotica ziekenhuis

Download hier de protocollen

-Vernevelen thuis
-Vernevelen ziekenhuis
-Vernevelen antibiotica thuis
-Vernevelen antibiotica ziekenhuis