Meeleveren luchtwegmedicatie bij verneveltherapie
Bij Westfalen Medical indiceert u in uw aanvraag voor verneveltherapie direct het recept voor de luchtwegmedicatie. In de meeste gevallen zorgen wij ervoor dat de medicijnen rechtstreeks bij de patiënt thuis worden afgeleverd door ApotheekZorg. Met deze organisatie werken wij nauw samen.

ApotheekZorg
ApotheekZorg heeft jarenlange ervaring met het leveren van medicatie en zorg in de thuissituatie. Na ontvangst van het recept van de behandelend arts neemt Apotheekzorg telefonisch contact op met de patiënt. Dit gesprek is bedoeld om alle gegevens te controleren, uitleg te geven over de werkwijze en om een afspraak te maken over de levering aan huis.

Luchtwegmedicatie
Medicatie die rechtstreeks via Westfalen Medical kan worden aangevraagd:

  • Colistine
  • Tobramycine
  • Levofloxacine en Aztreonam
  • Dornase alfa
  • Als voorschrijver kunt u, naast de geregistreerde indicatie CF, gratis Mucoclear 6% bij ons aanvragen. Dit is alleen van toepassing bij de indicaties BE en COPD in combinatie met Tadim of Vantobra, of bij een generiek voorschrift van Colistine.

Maximale compliance door combinatie vernevelapparatuur en luchtwegmedicatie:

  • Door de vernevelaar en de medicatie via één loket aan te vragen, stuurt u maximaal op compliance. Zo duurt het vernevelen met Vantobra in combinatie met een Tolero vernevelaar slechts 4 minuten. Een tijdwinst van maar liefst 11 minuten in vergelijking met een Pari LC Plus vernevelaar (1).
  • Kiest u voor Colistine bij een chronische pseudomonasinfectie bij een patiënt met bronchiëctasieën of CF, dan verkort u met een combinatie van Tadim en een iNeb*, de verneveltijd naar slechts 1 minuut en 48 seconden! Met een Pari LC Sprint vernevelaar duurt dit 6 minuten en 40 seconden bij een dosering van 1 MIE (2) (3).

Met deze voorbeelden laten wij u zien dat wij op basis van het geneesmiddel kiezen voor de kortste verneveltijd om zodoende de compliance te bevorderen (4). Onnodige ziekenhuisopnames, consulten en de daarmee gepaard gaande kosten worden hiermee voorkomen.

Westfalen Medical, in samenwerking met ApotheekZorg, neemt u en uw patiënt met deze heldere aanpak een hele zorg uit handen. U behoudt overigens altijd de mogelijkheid de medicatie door de apotheek van de patiënt te laten leveren.

*Bij correcte inhalatietraining en gebruik van het TIM mondstuk. De genoemde verneveltijd bij de iNeb in de SmPC tekst van Tadim is tweemaal zo lang doordat er gebruik is gemaakt van het TBM mondstuk.

     1 SmPC Vantobra
     2 SmPC Tadim
     3 © 2010 European Cystic Fibrosis Society. Published by Elsevier Inc.
     4 © 2011 European Cystic Fibrosis Society. Published by Elsevier B.V.