Ik heb een masker en een mondstuk ontvangen. Wat moet ik gebruiken?

Bij vernevelen met een masker is er kans op verlies van medicatie. Wij raden u daarom aan het mondstuk te gebruiken. Het masker is vooral bedoeld voor erg jonge kinderen. Vernevelen met een mondstuk is voor hen vaak lastig. Vanaf 3 jaar kunnen kinderen in de regel getraind worden op het vernevelen met een mondstuk. Uw arts of apotheker kan u informeren over de mogelijkheden.

Mijn mondstuk/masker is kapot. Kan ik een nieuw bestellen?

De gemiddelde levensduur van een mondstuk/masker is 1 jaar. Als het nodig is kunt u, op indicatie van uw specialist, een nieuw mondstuk/masker bestellen via onze customerservice, vernevelaarinfo@westfalen.com. Is er geen sprake van schade door onzorgvuldig gebruik, dan worden de kosten meestal vergoed.

Mijn slang is kapot. Kan ik een nieuwe bestellen?

De gemiddelde levensduur van een slang is 1 jaar. Als het nodig is kunt u, op indicatie van uw specialist, een nieuwe bestellen via onze customerservice, vernevelaarinfo@westfalen.com. Is er geen sprake van schade door onzorgvuldig gebruik, dan worden de kosten meestal vergoed.

Hoe vaak moet ik het mondstuk/masker schoonmaken?

Het is belangrijk het mondstuk/masker na elke vernevelbeurt af te spoelen onder handwarm water. Reinig het mondstuk/masker aan het eind van de dag (na de laatste vernevelbeurt) in een handwarm sopje met een druppeltje afwasmiddel. Spoel daarna alles goed af en laat het drogen aan de lucht op een pluisvrije, schone theedoek.

Let op: uitkoken van het mondstuk/masker is bij de typen die wij leveren niet vanzelfsprekend. Onze customerservice kan u informeren wat voor uw type vernevelaar geldt.

Kan ik het mondstuk/masker uitkoken?

Uitkoken van het mondstuk/masker is bij de typen die wij leveren niet vanzelfsprekend. Onze customerservice kan u informeren wat voor uw type vernevelaar van toepassing is.

Kan ik de slang schoonmaken?

Ja, dat kan. De buitenkant van de slang reinigt u eenvoudig met een vochtige doek. Om verstopping (vervuiling in de slang) voor te zijn, raden wij u aan de slang door te blazen(compressor met slang 1 minuut door laten blazen). U doet dit na elke vernevelbeurt en na het loskoppelen van de vernevelaar. Op deze manier voorkomt u vocht in de slang.

Mag er medicatie achterblijven in de medicijnkamer?

In de medicijnkamer blijft altijd een restje niet vernevelde medicatie over. Dat is normaal. Omdat uw arts hier rekening mee houdt, klopt de hoeveelheid toegediende medicatie. Twijfelt u over de medicatie, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Twijfelt u over de werking van het apparaat, neem dan contact op met onze customerservice.

Moet ik het vernevelapparaat schoonmaken?

In principe heeft het apparaat (compressor) geen onderhoud nodig. Het is wel wenselijk om hem wekelijks af te nemen met een vochtige doek. Om de druk te bepalen wordt de compressor / apparatuur 1 keer per jaar doorgemeten. De vernevelaar dient na elk gebruik schoongemaakt te worden. Hiervoor hebben wij per apparaat een instructiekaart gemaakt. Kijk hiervoor op de webshop bij de betreffende apparatuur of vraag onze customer service.

Waar zit het filter van het vernevelapparaat?

De gebruikershandleiding van uw vernevelapparaat laat zien waar het filter zit. Meestal zit dit aan de zijkant.

Hoe vervang ik het filter van het vernevelapparaat?

In de gebruikershandleiding van uw apparaat staat hoe u het filter vervangt. Jaarlijks ontvangt u van ons een jaarvoorraad filters.

Hoe vaak moet ik het filter vervangen?

Dit verschilt per vernevelaar. Op de bijgeleverde instructie leest u hoe vaak dit nodig is.