Het gebruik van PARI-vernevelaars bij patiënten met luchtwegaandoeningen in verband met een Corona-infectie (SARS-CoV2).

Volgens de richtlijnen is het gebruik van vernevelaars een belangrijk gegeven bij de behandeling van luchtwegaandoeningen zoals cystische fibrose, COPD en astma, met name bij ernstig zieke patiënten.

Volgens de huidige literatuur kan worden aangenomen dat het coronavirus op betrouwbare wijze kan worden bestreden door middel van desinfectie. De hygiënevoorschriften voor de PARI-vernevelaars die te vinden zijn in de desbetreffende gebruiksaanwijzing, zijn door een onafhankelijk laboratorium als veilig en effectief beoordeeld.
Eenvoudig desinfecteren in kokend (gedestilleerd) water of in een stoomsterilisator bij de patiënt thuis, of chemische of thermische desinfectie met de mogelijkheid van sterilisatie achteraf in een professionele omgeving, kan als voldoende worden beschouwd om een zo groot mogelijke hygiënische veiligheid te bieden [1].

De overdrachtsroutes van het coronavirus zijn nog niet volledig opgehelderd. Net als bij andere virusinfecties zeggen officiële bronnen dat  een infectie door druppeltjes in de lucht of door direct contact de belangrijkste bron van overdracht van mens op mens is.

Voor de ernstig zieke patiënten in ziekenhuizen is er een verhoogd risico op verspreiding van virussen en bacteriën, daarom worden er meestal strenge voorzorgsmaatregelen genomen om infecties onder controle te houden. Als de vernevelingstherapie in het professionele veld wordt uitgevoerd, kan een PARI-filter op de PARI-vernevelaar worden bevestigd. Deze zorgt ervoor dat tijdens het inhaleren en uitademen via het mondstuk van de vernevelaar de uitgeademde aerosol door het filter wordt opgevangen. Het filtermateriaal dat in de het PARI-filter wordt gebruikt, filtert 98,2% van alle deeltjes tussen 0,06 en 0,1 μm van de uitgeademde lucht [2]. Dit komt overeen met een ademmasker van klasse FFP2 volgens DIN EN 149, dat ten minste 94% van alle testdeeltjes moet vasthouden.

Over het algemeen kan een patiënt tijdens de vernevelingstherapie alleen de hoeveelheid met virussen beladen aërosol uitademen, die hij of zij normaal gesproken ook via een normale uitademing in de omgeving zou afgeven.

Als de patiënt thuis inhaleert, kan men ervan uitgaan dat de kans dat het virus wordt verspreid door vernevelingstherapie vergelijkbaar is met de verspreiding van het virus middels druppeltjes in de lucht bij een normale uitademing of door contact met virus. Uit het onderzoek van Edwards e.a. 2004 is gebleken dat de verneveling van zoutoplossingen zelfs een zeker beschermend effect kan hebben tegen de verspreiding van virale en bacteriële luchtweginfecties. De inademing van 0,9% NaCl-oplossing gedurende 6 minuten kon de kiemlast van gezonde mensen die bijzonder grote hoeveelheden ziekteverwekkers uitademen (hoge producenten) verminderen. Dit effect hield 6 uur aan [3].

1. https://www.pari.com
2. Manufacturer's specification according to EN 13274-7 measured at a flow velocity of 9.5 m / min and with NaCl test particles, which have a median value of the particle size distribution between a diameter of 0.06 μm and 0.10 μm with a geometric standard deviation between 2.0 and 3.0..
3. Edwards, D. A. Proc Natl Acad Sci U S A. 2004; vol 101, no 50: 17383–88.

28-05-2020 door Martine Mulder

Laatste nieuws

Desinfecteren met alcohol is verleden tijd

Nieuw protocol voor het desinfecteren van vernevelaars Gebruikt u een vernevelaar in combinatie met antibiotica? Voor een goede werking van uw vernevelapparaat is het noodzakelijk om het apparaat goed schoon...

Lees verder

Kerst en oud & Nieuw zijn in aantocht

Kerst en Oud & Nieuw zijn in aantocht. Tijdens deze dagen zijn onze openingstijden aangepast: 24 december: 08.00 – 17.00 uur 31 december: 08.00 – 17.00 uur Altijd bereikbaar bij...

Lees verder